Cardiff University: Spotlight on Social Sciences

Cardiff University, Tuesday 15 April 2014

Spotlight on Social Sciences
7th Annual Conference

Tuesday 15th April 2014 9am- 5pm
The Hadyn Ellis Building, Cardiff University

Call for Abstracts

Would you like the opportunity to present your research in an open, friendly and informal environment?
Then look no further than the Spotlight on Social Sciences Conference 2014, a student-led, interdisciplinary conference which provides an opportunity for postgraduate students to showcase current research. The conference is aimed at researchers across all the social sciences both within Cardiff University and neighbouring institutions and is free for all postgraduate students to attend.
We are inviting abstract submissions for both oral and poster presentations from postgraduate researchers from all social science disciplines.
Cash prizes will be awarded for the best poster and oral presentations.

For more information, or to download an abstract submission form, go to:
tinyurl.com/SpotConf

The deadline for abstracts is midnight on Friday the 28th February 2014

Ffocws ar y Gwyddorau Cymdeithasol
7fed Gynhadledd Flynyddol Dydd

Mawrth 15 Ebrill 2014 9am- 5pm
Adeilad Hadyn Ellis, Prifysgol Caerdydd

Galwad am Grynodebau

A hoffech chi gyfle i gyflwyno eich ymchwil mewn amgylchedd agored, cyfeillgar ac anffurfiol?
Nid oes angen i chi chwilio ymhellach na Chynhadledd Ffocws ar y Gwyddorau Cymdeithasol 2014, sef cynhadledd ryngddisgyblaethol dan arweiniad myfyrwyr, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ôl-raddedig arddangos ymchwil bresennol. Mae’r gynhadledd wedi’i hanelu at ymchwilwyr ar draws y gwyddorau cymdeithasol, ym Mhrifysgol Caerdydd ac mewn sefydliadau cyfagos, ac mae’n rhad ac am ddim i fyfyrwyr ôl-raddedig ei mynychu.
Rydym yn gwahodd crynodebau ar gyfer cyflwyniadau llafar a phosteri gan ymchwilwyr ôl-raddedig o holl ddisgyblaethau’r gwyddorau cymdeithasol.
Dyfernir gwobrau arian i’r poster gorau a’r cyflwyniad llafar gorau.

I gael mwy o wybodaeth neu i lawrlwytho ffurflen cyflwyno crynodeb, ewch i:
tinyurl.com/SpotConf


Y dyddiad cau ar gyfer derbyn crynodebau yw canol nos, nos Wener 28 Chwefror 2014